Thoughts and Observations on Turkish Economy and financial markets. Turkiye Ekonomisi, Borsa, Dolar, Altin, Faiz, Teknik Analiz, Grafik, Hisse Senetleri...

Monday, September 12, 2011

Trimtabs-Barclayhedge Anketi: Hedge Fonları

Trimtabs-Barclayhedge anketi Hedge Fonlarının borsanın aya piyasası olacağını düşündüğünü gösteriyor. CNBC'ye göre Trimtabs-Barclayhedge'in 86 Hedge Fonu üzerinde aylık yaptığı anketin sonuçlarına göre Hedge Fonlarının olumsuz düşünceleri %27'den %42'ye yükseldi (bu yılki en yüksek değer). Ayrıca bu Hedge Fonlarının sadece %27'si borsanın boğa piyasasında olacağını düşünüyor.
Ankete katılan Hedge Fonlarının %50'si ekonominin durgunluk döneminde olduğunu düşünüyor ve sadece %3'ü ekonomik büyümenin hızlanacağını düşünmekte.
Konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Insider Monkey'deki Trimtabs – Barclayhedge Survey: Hedge Funds Getting More Bearish makalemize göz atabilirsiniz.